Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

Praktyki i wolontariat

Czyli jak do nas dołączyć, przynajmniej na jakiś czas. Zapraszamy studentów, absolwentów i wolontariuszy.

Dziękujemy za zainteresowanie praktykami studenckimi w Instytucie Polskim w Bukareszcie. Z przyjemnością rozpatrzymy każdy wniosek. Warunki dopuszczenia do praktyk są następujące:

- kandydat jest obywatelem RP lub innego państwa członkowskiego UE,

- jest studentem co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia,

- studiuje na kierunku istotnym z punktu widzenia MSZ,

- rozpocznie procedurę ubiegania się o praktyki na co najmniej 45 dni (ok. 6 tygodni) przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Procedura wygląda następująco:

  1. Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem na temat praktyk, dostępnym na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dokumenty te można wysłać pocztą elektroniczną w formie skanów.

Dodatkowo, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk należy przesłać:

  • zdjęcie typu paszportowego w formie elektronicznej
  1. Decyzję odnośnie dopuszczenia do odbywania praktyk podejmuje dyrektor placówki. Kandydat otrzymuje informację odnośnie dopuszczenia do praktyk telefonicznie lub pocztą elektroniczną  co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk.
  2. *Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk kandydat zobowiązany jest do przedstawienia
  • oryginałów dokumentów aplikacyjnych (formularza i załączników)
  • dowodu ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki

 

Planując  praktykę, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące warunki:

- Praktyka studencka jest bezpłatna.

- Placówka nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania, ani nie pośredniczy w wynajmie mieszkania.

- Doradzamy kontakt z miejscowymi organizacjami studenckimi, uczelniami oraz biurami nieruchomości w celu wynajmu pokoju w akademiku lub mieszkania na okres praktyk.

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy o kontakt: emailem bucuresti@instytutpolski.org lub telefonicznie +40 21 224 45 56.