Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Uniwersytet Warszawski, przy wsparciu fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego, ogłasza konkurs na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego na rok akademicki 2016/2017, dla kandydatów z Europy Środkowej. Stypendium umożliwi odbycie stażu naukowego w dziedzinie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej na dowolnej uczelni w Polsce.

Autor: Mariusz Cieszewski / polska.pl
Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2016/2017 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 12 kwietnia 2014 r.

Fundator Stypendium i Dotacji:

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego