Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

75 lat od Powstania Warszawskiego w Ramnicu Valcea

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego - jednego z najdramatyczniejszych i najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie wraz z Biblioteką Wojewódzką „Antim Ivireanul” Vâlcea zorganizował wystawę planszową poświęconą temu tragicznemu w skutki zrywowi niepodległościowemu Polaków.

75 lat od Powstania Warszawskiego w Ramnicu Valcea

Druga Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku z chwilą agresji Niemiec na Polskę. Siedemnastego września 1939 roku ataku na terytorium Polski dokonał także Związek Radziecki.  

Napadnięty od Zachodu i Wschodu kraj znalazł się pod okupacją. Władze Polski opuściły terytorium swojego państwa w nocy z 17 na 18 września (ich członkowie zostali internowani początkowo na terytorium Rumunii) i prowadziły dalsze działania z emigracji.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 30 września 1939 roku zaprotestował oficjalnie przeciwko atakom na terytorium swojego kraju. Oświadczył, że nigdy nie uzna tych aktów przemocy i nie zaprzestanie walki o całkowite uwolnienie kraju od najeźdźców.

Niestety z powodu ogromnej przewagi liczebnej wrogów, ostatnie oddziały Wojska Polskiego złożyły broń 5 października. Po klęsce wrześniowej w Polsce zaczął się jednak tworzyć zalążek organizacji konspiracyjnej, którą założyli wojskowi.

Choć w różnych okupowanych krajach Europy działały mniej lub bardziej liczne organizacje konspiracyjne, tylko Polacy stworzyli podziemne państwo o niespotykanej skali, z tak bardzo rozbudowanymi strukturami wojskowymi i cywilnymi.

Polskie Państwo Podziemne nie było zwykłą organizacją konspiracyjną, lecz kontynuacją przedwojennej państwowości. Stworzono struktury administracyjne obejmujące cały przedwojenny obszar kraju, ich częścią były np. tajne sądownictwo i szkolnictwo. Istniała podziemna reprezentacja wszystkich sił politycznych w kraju, a żołnierze konspiracyjnej Armii Krajowej byli częścią Polskich Sił Zbrojnych. Armia Krajowa oraz wielka chęć odzyskania wolności przez Polaków doprowadziły do wielu działań niepodległościowych wymierzonych w obu okupantów. 

Głównym tematem wystawy prezentowanej w Râmnicu Vâlcea jest Powstanie Warszawskie (1944 r.), którego 75 rocznicę wybuchu obchodzimy w 2019 roku.

Był to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00 (tzw. Godzina „W”) zbrojnym wystąpieniem oddziałów Armii Krajowej.

Było wymierzone militarnie przeciwko Niemcom, a politycznie także przeciwko ZSRR oraz polskim komunistom podporządkowanym Związkowi Radzieckiemu.

Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę Polski jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina processowietyzacji Polski.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała swoją ofensywę na kierunku Warszawy, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstańcom poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone Polakom przez Stany Zjednoczone Ameryki i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na los Warszawy i jej mieszkańców.

Mimo niezwykle trudnej sytuacji słabo uzbrojone oddziały powstańcze aż przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W czasie heroicznych walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo lub zaginęło również około 2,3 tys. żołnierzy utworzonej w ZSRR 1 Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga, którzy usiłowali pomóc walczącej stolicy.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu ok. 500 tys. mieszkańców Warszawy Niemcy wypędzili z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Tragiczne skutki Powstania Warszawskiego widać w stolicy Polski do dziś.

Ekspozycję prezentowaną w Râmnicu Vâlcea przygotowało Muzeum Powstania Warszawskiego działające w Warszawie. Została ona także zrealizowana we współpracy z Instytutem Polskim z Bukaresztu.

Wystawę oglądać można w Bibliotece Wojewódzkiej „Antim Ivireanul” Vâlcea, ul. Carol I nr. 26, od 1 do 31 sierpnia 2019 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.