Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

O prawach dziecka w Klużu Napoce

Instytut Polski w Bukareszcie zaprasza w lipcu do Biblioteki Wojewódzkiej „Octavian Goga” w Klużu Napoce na dwie wystawy dotyczące Praw Dziecka. Pierwsza to wystawa dotycząca Konwencji praw dziecka, podpisanej 30 lat temu, a druga opowiada o życiu wybitnego polskiego pedagoga, Janusza Korczaka.

O prawach dziecka w Klużu Napoce

Wystawa „Bohater dzieci. Opowieść o Januszu Korczaku” powstała na bazie książki Tomka Bogackiego (ur. 1950) pod tym samym tytułem. Przedstawia ona postać Janusza Korczaka, Polaka żydowskiego pochodzenia, lekarza, pisarza i, przede wszystkim, pedagoga, który całe swoje życie poświęcił pomocy dzieciom. W 1912 roku założył Dom Sierot dla żydowskich dzieci, który stał się dla niego miejscem codziennej, pogłębionej obserwacji rozwoju psychofizycznego dziecka.

Jesienią 1940 r. Dom Sierot - jako instytucja żydowska - nakazem okupanta został przesiedlony do getta. Korczak cały czas walczył o środki finansowe na utrzymanie dzieci, ale przede wszystkim starał się, by mimo beznadziejnej sytuacji, w miarę możliwości zachowane zostały dawne zasady funkcjonowania i wewnętrzne zwyczaje. 

Świadomie odrzucał propozycje osobistego ratunku, a w dniu deportacji, rankiem 5 sierpnia 1942 r., w czasie trwania tzw. "wielkiej akcji" (głównego etapu eksterminacji ludności warszawskiego getta) - odmówił opuszczenia dzieci i pracowników Domu Sierot. Zginął prawdopodobnie 7 sierpnia 1942 r. w Treblince.

Już w okresie międzywojennym przedstawiał nowatorskie idee na temat wychowania dzieci oraz koncepcję dziecka jako autonomicznej osoby, posiadającej swoje własne, odrębne od dorosłego, naturalne prawa. Jednocześnie wskazywał na dziecko jako podmiot, zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i w państwie. Te myśli stały się inspiracją dla autorów Konwencji Praw Dziecka, najważniejszego dokumentu międzynarodowego, chroniącego prawa i wolności dzieci. 

Konwencja uchwalona została  przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Dzięki niej dzieci na całym świecie zaczęto traktować jako osoby, które mają takie same prawa jak dorośli. Uchwalenie tej międzynarodowej umowy przez wielu nazywanej „światową konstytucją praw dziecka” to duża zasługa Polski, która przedstawiła projekt i zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie.

Zobacz animację o życiu Janusza Korczaka: www.youtube.com

Obie wystawy oglądać można w siedzibie Biblioteki Wojewódzkiej „Octavian Goga” w Klużu Napoce, Calea Dorobanților 104, między 1 a 19 lipca 2019r. w godzinach otwarcia Biblioteki.