Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

„Jesień Narodów 1989” - promocja w Suczawie

W piątek, 6 września, o godz. 17.00, w Muzeum Nauk Przyrodniczych w Suczawie (str. Ștefan cel Mare 23), będzie miała miejsce promocja książki „Jesień narodów 1989” autorstwa polskich politologów: Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego, która ukazała się w języku rumuńskim nakładem wydawnictwa Polrom. Promocja odbywa się w ramach Dni Kultury Polskiej, zorganizowanych przez Związek Polaków w Rumunii.

„Jesień Narodów 1989” - promocja w Suczawie

Autorzy o swojej książce:

Adam Burakowski

Pierwsza wersja książki „1989 - Jesień Narodów” została opublikowana w 2009 roku, jako specjalne wydanie z okazji dwudziestej rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem było porównanie wydarzeń w poszczególnych krajach regionu i wyciągnięcie ogólnych wniosków. Dużo uwagi poświęciliśmy również temu, co stało się później, po 1989 roku, w naszym regionie, co stało się z pozostałościami reżimu totalitarnego oraz jak nasze kraje radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesny świat. Niestety, wnioski są raczej pesymistyczne - pomimo niewątpliwych sukcesów, prawie nigdzie nie udało się stworzyć stabilnej bazy rozwoju, prawie wszędzie obserwujemy masową emigrację, a w konsekwencji spadek liczby ludności. Przyczyn wielu negatywnych zjawisk możemy dopatrywać się w wydarzeniach roku 1989. Pomimo iż wszystkie kraje, które opisujemy, są obecnie członkami Unii Europejskiej, ich losy potoczyły się różnie, czego przyczyn również można doszukać się w sposobie, w jaki wyszły z komunizmu.

Aleksander Gubrynowicz

Teoretycznie skala i natężenie problemów, jakie występują w poszczególnych państwach, nigdy nie były tożsame i prawdopodobnie powyższe zróżnicowanie pozostanie trwałym elementem historii, jakim potoczą się koleje losu poszczególnych państw w przyszłości. W przypadku byłej NRD wchłonięcie jej przez RFN stworzyło sytuację, dla której, z uwagi na „ekonomiczny parasol ochronny, jaki roztoczyła tzw. „republika bońska”. Trudno znaleźć paralele w pozostałych państwach dawnego bloku wschodniego. Jednak również i tam, masowy exodus na wschód czy rosnące zadłużenie, które w przypadku Berlina osiągnęło wręcz stan chroniczny pozostaje nadal poważnym wyzwaniem. Skądinąd Węgry, mimo iż wychodząc z kryzysu dysponowały pewnymi atutami, jakie pozostawiła po sobie specyfika epoki Kádára, stosunkowo szybko ugrzęzły w sporach partyjnych toczących się wokół osi „prawica”/ „lewica”, które wyraźnie zahamowały proces modernizacji kraju i spowodowały stopniowy odwrót od klasycznych mechanizmów demokratycznych, wpychając kraj na kolizyjny kurs z Unią Europejską i Radą Europy. W przypadku Polski zła sytuacja gospodarcza w 1989 wymusiła znacznie głębsze reformy rynkowe, które zapewne uchroniły ją przed poważniejszymi perturbacjami w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, niemniej jednak także i w tym przypadku trudno mówić wyłącznie o sukcesach, a brak wizji „co dalej” staje się powoli coraz bardziej odczuwalny.

Paweł Ukielski

Książka „1989 - Jesień Narodów” powstała z przekonania o potrzebie wypełnienia istotnej luki na rynku wydawniczym. Wrażenie braku całościowych, syntetycznych opracowań jednego z najważniejszych wydarzeń w dwudziestowiecznych dziejach nie tylko naszego regionu, ale wręcz całego świata, pogłębiał również deficyt książek popularnych, skierowanych do szerszego odbiorcy. Podejmując się tak szerokiego tematu, od początku wiedzieliśmy, że nie sposób zamknąć rozważań wraz z symbolicznym upadkiem komunizmu, lecz konieczne jest sięgnięcie dalej, aby zobaczyć, jakie jest dziedzictwo i obciążenie postkomunistyczne do dziś. Analiza sześciu (a po podziale Czechosłowacji - siedmiu) przypadków przyniosła wiele ciekawych wyników i wniosków, liczne podobieństwa sytuacji i wydarzeń w poszczególnych krajach przeplatają się z bodaj jeszcze liczniejszymi różnicami. Czy z tej mozaiki da się wyciągnąć jakiś wniosek o charakterze ogólnym? Chyba najwyżej taki, że Europa Środkowo-Wschodnia to niezmiernie ciekawy region, wart jak najgłębszego poznania.