Va invitam sa va abonati la newsletterul nostru!

Ooops! Ceva nu a mers. Încercaţi încă o dată. Adresa de e-mail trebuie să fie validă şi nu trebuie să fi fost înregistrată în baza de date până acum.

V-aţi abonat la newsletter! Vă rugăm să confirmaţi abonarea accesând linkul trimis prin e-mail! Dacă nu aţi primit emailul de confirmare, verificaţi folderele spam/bulk/junk.

S-a stins profesorul Ion Petrică

Cu profund regret vă informăm că duminică, 27 mai 2012, a plecat dintre noi profesorul Ion Petrică, unul dintre cei mai importanţi slavişti români, renumit polonist, excelent traducător al unor cărţi majore din literatura polonă. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Reînvierea, marţi, 29 mai 2012, la ora 14.30.

S-a stins profesorul Ion Petrică

Născut la 8 iunie 1934 la Moldoviţa (Caraş-Severin), Ion Petrică a urmat cursurile de filologie polonă ale Universităţii Jagiellone din Cracovia, pe care a absolvit-o în 1958. Din anul 1959 a fost încadrat la Catedra de Limbi Slave a Universităţii Bucureşti, unde a urcat toate treptele ierarhiei universitare, începând de la gradul de asistent (1960), lector suplinitor (1968), lector (1970). După obţinerea (în 1974) a titlului de doctor, cu o teză de referinţă pe tema relaţiilor culturale româno-polone în a doua jumătate a sec. al XIX-lea (publicată ulterior sub titlul Confluenţe culturale româno-polone, 1976), din 1978 este conferenţiar, pentru ca între anii 1993-2004 să ocupe postul de profesor universitar. Din 2004 (anul pensionării) a fost profesor consultant la Catedra de Limbi Slave din cadrul Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti, şi conducător de doctorat, contribuind şi pe această cale la afirmarea studiilor de istorie literară slavă în România. Pe perioada activităţii a fost de două ori şef al Catedrei de Limbi Slave (1990-1996), iar din 1973 până la momentul ieşirii la pensie a îndeplinit şi funcţia de şef al secţiei de polonă.

 Activitatea didactică a profesorului Ion Petrică a stat cu precădere sub semnul literaturii polone, dar a condus şi alte cursuri. A predat cursul de istorie a literaturii polone de la origini până în prezent, cursul de istorie a culturii şi civilizaţiei polone, cursul de teorie şi practică a traducerii, cursul de istorie a relaţiilor culturale româno-polone, cursuri opţionale de orientări moderne în literatura contemporană şi a condus seminarii de limba şi literatura polonă.

În domeniul cercetării ştiinţifice, preocupările profesorului Ion Petrică s-au axat preponderent pe diverse probleme de literatură polonă, literatură comparată, raporturi culturale româno-polone, materializate în câteva zeci de studii şi articole publicate, care demonstrează excelenta stăpânire a metodei comparatiste şi profunda analiză a textului literar în structurile sale caracteristice (vezi „incursiunile literare” în opera clasicilor H. Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Władysław St. Reymont, sau a unor autori din perioada contemporană: Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Witold Gombrowicz ş.a.). Merită amintit aici volumul său de studii polono-române, apărut în anul 1994 la Editura Universităţii Bucureşti. A fost totodată preocupat şi de fenomenul receptării literare, dovadă în acest sens fiind studiile: Interesul românilor pentru literatura polonă în secolul al XIX-lea, Literatura polonă în România în timpul celui de al doilea război mondial, Începuturile receptării literaturii române în Polonia. La toate acestea se adaugă volumele coordonate, îngrijite şi prefaţate de el, dintre care amintim: I. Petrică, Antologia literaturii polone, I, Bucureşti, 1978; I. Petrică,  Relaţii culturale româno-polone, Bucureşti, Editura Universităţii, 1982. De-a lungul carierei sale, a venit în întâmpinarea nevoilor didactice atât ale studenţilor, elaborând o serie de manuale universitare, cât şi a elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru care a întocmit manuale de limba polonă ca limbă maternă.

O latură deosebit de importantă a activităţii profesorului Ion Petrică a reprezentat-o popularizarea literaturii polone în România prin traduceri, prefeţe, note şi tabele cronologice. Cele aproape douăzeci de volume de autori polonezi dintre cei mai diverşi (ca epocă, stil, specie literară) se remarcă printr-o calitate extraordinară a traducerii şi o foarte bună înţelegere a textelor. A tradus din opera lui Jan Kochanowski, Władysław Reymont, Leon Kruczkowski, din proza poloneză contemporană (Ryszard Kłyś, Kornel Filipowicz, Andrzej Stasiuk, Tadeusz Dolęga-Mostowicz, Tadeusz Nowak), precum şi din poezia polonă (Adam Mickiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Jan Kasprowicz, Tadeusz Miciński, Bolesław Leśmian, Leopold Staff, Wisława Szymborska, Stanisław Grochowiak, Ernest Bryll, J. M. Rymkiewicz ş.a.). A tradus, de asemenea, libretul operei lui S. Moniuszko Conacul cu stafii scris de Jan Chęciński.

Merită amintită aici cu toate elogiile traducerea Manechinelor lui Bruno Schulz şi mai ales transpunerea în limba română a romanelor lui Witold Gombrowicz (Ferdydurke, Trans-Atlantic, Pornografie şi Cosmos), pentru care a fost distins cu două premii remarcabile: Premiul pentru traduceri al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti acordat în 1996 pentru versiunea românească a romanului Ferdydurke şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România, primit în anul 1999, pentru traducerea romanelor Trans-Atlantic şi Pornografie.

Pentru meritele sale deosebite în domeniul filologiei polone şi a promovării literaturii şi culturii polone, Ion Petrică a fost distins cu premii şi medalii nu numai de mediile din România (Medalia Muncii clasa III), ci şi de autorităţile statului polonez: „Meritul Cultural Polonez” (1970, distincţie a Ministerului Culturii şi Artei), primit pentru activitatea în domeniul traducerilor şi promovării literelor polone în România, „Crucea de Cavaler al Ordinului Meritul Republicii Polone” (1997) şi „Medalia Comisiei Educaţiei Naţionale” (2004), conferită pentru bogata sa activitate didactică şi ştiinţifică.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei Slaviştilor din România, al colegiului de redacţie al revistei „Romanoslavica”, numele lui Ion Petrică apare citat într-o serie de publicaţii de prestigiu din ţară şi străinătate (vezi următoarele referinţe: M. Mitu, Petrică Ion, în Literatura polska. Przewodnik Encyklopedyczny,Warszawa, PWN, 1985. p. 160-161; S. Velea,  Ion Petrică – Între istorie şi istorie literară, în Interferenţe literare româno-polone, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 226-230; idem, Ion Petrică, în Universalişti şi comparatişti români contemporani, Bucureşti, Editura Medro, 1996, p.269-277; idem, Ion Petrică, în Dicţionarul general al literaturii române, vol. V, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 223-224.)

Cu multă mâhnire în suflet ne luăm rămas bun de la Ion Petrică, cu aproape o săptămână înainte de a fi împlinit 78 de ani, păstrându-i o respectuoasă şi plină de preţuire amintire.

 

Mulţumiri călduroase doamnei Cristina Godun, care ne-a pus la dispoziţie cu generozitate textul articolului dedicat personalităţii lui Ion Petrică cu ocazia aniversării a 75 de ani.

Publicat: 04-06-2012

Unde şi când?