Va invitam sa va abonati la newsletterul nostru!

Ooops! Ceva nu a mers. Încercaţi încă o dată. Adresa de e-mail trebuie să fie validă şi nu trebuie să fi fost înregistrată în baza de date până acum.

V-aţi abonat la newsletter! Vă rugăm să confirmaţi abonarea accesând linkul trimis prin e-mail! Dacă nu aţi primit emailul de confirmare, verificaţi folderele spam/bulk/junk.

Regulament - Vânătoarea de literatură polonă

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„JOC URBAN Vanatoarea de literatura polona”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului „Joc Urban Vanatoarea de literatura polona”, numit mai departe „Joc Urban” este Institutul Polonez cu sediul in Str. Popa Savu nr. 28, sector 1, Bucuresti, (denumita in continuare „Organizatorul”).

Jocul urban este organizat prin intermediul Echipa de PR S.R.L., persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social în Bucureşti, strada Emanoil Porumbaru, Nr. 73, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11725/2007, Cod de Identificare Fiscala RO 21946789 (in cele ce urmeaza „Agentia”) care are calitatea de Imputernicit al Organizatorului.

Jocul urban se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Jocului urban, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. DURATA JOCULUI URBAN

Jocul urban   se desfasoara in data de 17.05.2014 intre orele 11:00 si 14:00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a amana Jocul urban, orice modificare a programului urmand sa fie facuta publica cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A JOCULUI URBAN

Jocul urban este organizat si se desfasoara in municipiul Bucuresti in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu se face raspunzator de niciun incident petrecut in timpul jocului urban: accidente, furturi etc.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Jocul urban se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibili a participa la jocul urban angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Prin participarea la jocul urban, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta joc urban implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE JOCULUI URBAN

In cadrul Jocului urban „Vanatoarea de literatura polona” vor fi acordate cărți sau albume despre Polonia și cultura poloneză, știință și istorie, CD-uri cu muzică poloneză, traduceri din literatura poloneză în limba română și gadget-uri promoționale ale Institutului Polonez. Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL JOCULUI


Pentru a participa la Jocul urban, participantii trebuie sa:

-      Se inscrie in echipe de minimum doua si maximum patru persoane, prin trimiterea unui e-mail cu numele echipei si a membrilor la adresa bucuresti@instytutpolski.org, cu mentiunea ca cel putin unul dintre membrii echipei trebuie sa fie major.

-      Sa fie prezenti la locul de intalnire, Parcul Ion Voicu, pe data de 17.05.2014 la ora 11.00

-      Sa dispuna de aparatura necesara pentru a face poze, fapt ce le va permite indeplinirea probelor propuse de Organizator pe parcursul traseului prestabilit si pentru a le preda la sfarsitul competitiei (aparat foto sau telefon mobil cu camera foto, impreuna cu un card de memorie sau cablu de date)

 

Un participant se poate inscrie intr-o singura echipa. Premiile vor fi acordate in functie de punctajul adunat de fiecare echipa in cadrul probelor de pe traseul prestabilit de Organizator.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR

Validarea premiilor va fi efectuata pe baza materialelor pe care fiecare echipa le va preda dupa ce vor termina de parcurs traseul prestabilit de Organizator si dupa ce vor indeplini toate cerintele probelor propuse de Organizator pe parcursul traseului. Materialele predate vor fi analizate de un juriu format din angajati ai Institutului Polonez si ai agentiei Echipa de PR. Acestia vor oferi un numar de puncte de la 1 la 5 pentru fiecare material predat de echipaje, exceptie facand proba testului grila unde fiecare raspuns corect va valora un punct. Echipajul care va aduna cel mai mare numar de puncte va fi castigatorul premiului cel mare.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Castigatorul concursului vor fi anuntati despre premiul castigat prin e-mail in termen de 5 (cinci) zile lucratoare, de la data validarii. De asemenea, clasamentul echipajelor va fi publicat pe pagina web a Institutului Polonez.

 

SECTIUNEA 9. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

In cazul in care castigatorul unuia dintre Premii este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acestea.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare – primire a premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in acest joc urban.
 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui joc urban.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul, in vederea desfasurarii jocului urban, prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu Legea 677/2001.

Prin participarea la jocul urban si trimiterea datelor personale prin e-mail, participantii isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la acest joc si anuntarii castigatorilor.

Datale cu caracter personal colectate in cadrul acestei actiuni nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor si premiile castigate in cadrul Jocului urban vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.

Prin participarea la jocul urban, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la acest joc.

Anuntarea castigatorului poate fi un eveniment public. Participarea la jocul urban constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public si folosit in materiale publicitare de catre Organizatori fara niciun fel de plata aferenta.

Prin participarea la jocul urban, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga Premiul, numele, prenumele, localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit.

Castigatorul jocului urban va putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

Participantilor la jocul urban „Vanatoarea de literatura polona” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie(art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Jocul urban va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Institutul Polonez cu sediul in Str. Popa Savu nr. 28, sector 1, Bucuresti. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea institutiei, conform legislatiei fiscale in vigoare.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea jocului urban, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la jocul urban existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la jocul urban, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
 

Eventualele reclamatii legate de derularea jocului urban se vor putea trimite pe adresa Institutului Polonez, Str. Popa Savu nr. 28, sector 1, Bucuresti, in termen de maxim 1 (una) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL JOCULUI URBAN
 

Regulamentul jocului urban „Vanatoarea de literatura urbana” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook a Institutului Polonez.