Va invitam sa va abonati la newsletterul nostru!

Ooops! Ceva nu a mers. Încercaţi încă o dată. Adresa de e-mail trebuie să fie validă şi nu trebuie să fi fost înregistrată în baza de date până acum.

V-aţi abonat la newsletter! Vă rugăm să confirmaţi abonarea accesând linkul trimis prin e-mail! Dacă nu aţi primit emailul de confirmare, verificaţi folderele spam/bulk/junk.

Janusz Korczak – Concurs pentru proiecte

Institutul Cărții lansează concursul pentru proiecte naţionale şi internaţionale care promovează ideile şi operele lui Janusz Korczak, cu finalitate în anul 2012.

Janusz Korczak – Concurs pentru proiecte

I. Tipuri de proiecte eligibile pentru concurs

Festivaluri, concursuri, expoziţii, seminarii, conferinţe, vizite de studiu, cărţi şi publicaţii pe internet, compoziţii muzicale, opere literare, plastice, dramatice, de film, programe radio şi de televiziune, proiecte multimedia şi de tehnologia informaţiei, care au ca scop promovarea ideilor şi operelor lui Janusz Korczak în ţară şi în străinătate.

Notă!

Nu vor fi luate în considerare proiectele de executare de monumente şi plăci memoriale.

Toate proiectele depuse pentru concurs trebuie să aibă caracter internaţional, naţional sau regional. Proiectele locale nu vor fi luate în considerare.

 

II. Condiţii formale şi financiare pentru ofertanţi

Eligibile pentru participare sunt entităţile naţionale şi străine, cu excepţia persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate economică.

O singură entitate poate depune o singură ofertă.

Institutul Cărții va semna cu entitatea a cărui propunere a fost selectată pentru execuţie, un contract de executare a serviciilor pentru o sumă ce nu depășește 56 000 PLN (fără TVA).

Institutul Cărții nu acordă sume în avans şi nu efectuează plăţi în avans, înaintea efectuării serviciilor de către executant.

Contravaloarea serviciilor prestate va fi transmisă executantului după executarea serviciilor, pe baza facturii fiscale ori a pro-formei şi notei contabile emise de către acesta. În afara facturii finale, executantul va putea elibera nu mai mult de 2 facturi parţiale (pro-forme, note contabile) în timpul pregătirii şi realizării proiectului, cu sume proporţionale cu stadiul de avansare a acestuia.

 

III. Conţinutul necesar pentru proiect, data şi locul depunerii

Proiectele trebuie să includă:

  1. descrierea detaliată a proiectului,
  2. informaţii privind locul şi termenul de executare,
  3. informaţii despre partenerii implicaţi în proiect (persoane fizice şi instituţii),
  4. informaţii privind grupurile-ţintă ale proiectului şi raza de receptare scontată,
  5. devizul proiectului, cu indicarea poziţiei care trebuie finanţată de către Institutul Cărţii,
  6. declaraţia ofertantului privind includerea în toate materialele informative şi publicitare ale proiectului, precum şi pe pagina sa de internet, a informaţiei că proiectul este realizat în cadrul ANULUI KORCZAK, din fondurile Institutului Cărţii.

Ofertele, în limbă polonă ori engleză, trebuie depuse în scris până la data de 15 mai 2012 (data poştei), la adresa:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki  IX piętro pok. 911
00-901 Warszawa
marcat „Korczak. Konkurs projektów”

  1. Modul de selecţie a ofertelor

Selectarea ofertelor este efectuată de către comisia convocată de directorul Institutului Cărţii. Decizia semnării unui contract cu ofertantul îi aparține exclusiv directorului Institutului Cărţii. Decizia sa nu poate fi supusă recursului.

Pentru informaţii despre concurs vă rugăm să o contactați pe doamna Elżbieta Kalinowska, tel. +48 22 656 63 86, int. 104, e.kalinowska@instytutksiazki.pl.